Programul Europa pentru cetăţeni este un program comunitar derulat de Direcţia Generală Comunicare din cadrul Comisiei Europene, care îşi propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice şi rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă.

Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetăţenilor europeni posibilitatea de a se cunoaşte, de a interacţiona şi de a se implica în proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar.

Punctul Europa pentru cetăţeni (PEC) este găzduit de Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii şi are rolul de:

 • a pune la dispoziţia posibililor beneficiari informaţii despre Program si liniile de finanţare;
 • a furniza posibililor beneficiari informaţii exacte privind termenele pentru aplicaţii;
 • a oferi, la cerere, îndrumări pentru întocmirea corectă şi completă a dosarului proiectului, potrivit cerinţelor finanţatorului (Comisia Europeană);
 • a oferi soluţii pentru găsirea de parteneri din alte ţări europene care s-ar putea asocia la realizarea unui proiect.

Ultimele ştiri

Regulamentul 390/2014 de instituire a programului Europa pentru cetățeni a fost publicat

18 aprilie 2014

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L115 din 17.04.2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020. Regulamentul a intrat în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020

IMPORTANT: Adoptarea programului Europa pentru cetățeni 2014-2020

15 aprilie 2014

În data de 15 aprilie 2014 Consiliul Uniunii Europene a adoptat în unanimitate Regulamentul de instituire a programului Europa pentru cetățeni pentru perioada 2014-2020.

Acest program al Uniunii Europene oferă sprijin financiar în două domenii tematice:

1. Memoria europeană: Componenta programului se concentrează pe Europa văzută ca un proiect de pace. Programul va sprijini inițiative care incită la reflecție asupra cauzelor regimurilor totalitare ce au afectat istoria modernă a Europei, care își îndreaptă atenția spre alte momente definitorii și puncte de referință și care iau în considerație perspective istorice diferite.

2. Implicare democratică și participare civică: Componenta programului vizează consolidarea înțelegerii de către publicul larg a modului în care sunt construite politicile actuale ale UE și încurajează, de asemenea, implicarea strânsă a societății civile în procesul decizional european.

Etapele următoare adoptării Regulamentului sunt:

 • până la sfârșitul lunii aprilie - publicarea în Jurnalul Oficial a regulamentului privind înființarea programului și intrarea în vigoare a programului în aceeași zi
 • la începutul lunii mai - stabilirea Comitetului Programului, adoptarea unor norme de procedură și a programului de lucru anual pentru 2014 (care va include prioritățile anuale pentru 2014)
 • la începutul lunii mai - publicarea Ghidului programului (care va cuprinde informații despre oportunitățile de finanțare, procedurile de aplicație și un calendar al termenelor limită). Primul termen pentru depunere de proiecte de înfrățire între orașe, rețele de orașe înfrățite și proiecte de comemorare este stabilit provizoriu pentru 4 iunie 2014; al doilea termen pentru depunere de proiecte de înfrățire între orașe, rețele de orașe înfrățite și proiecte ale societății civile este stabilit provizoriu pentru 1 septembrie 2014.
 • în iunie - selectarea beneficiarilor de subvenții de funcționare (granturi operaționale) oferite prin programul de finanțare și semnarea deciziilor de atribuire

Detalii sunt disponibile pe pagina Direcției Generale Comunicare și pe pagina Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură .

Termenul limită de la 1 martie a fost amânat

24 februarie 2014

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a anunțat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/news/deadline-1st-march-postponed_en  că termenul limită planificat pentru 1 martie este amânat până la o dată care va fi comunicată ulterior, stabilită în funcție de adoptarea noului program Europa pentru cetățeni 2014-2020.

Crearea eForm – formularul electronic de aplicație

6 februarie 2014

Pe pagina dedicată creării eForm https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ sunt furnizate următoarele informații:

Citește toată știrea

Înscrierea în Portalul Participanților

6 februarie 2014

Pe prima pagină din Portalul participanților sunt furnizate următoarele informații:

Înregistrați o organizație

Pentru a participa la proiecte și propuneri, trebuie să vă înregistrați organizația.

După înregistrare, un identificator unic este atribuit organizației dumneavoastră.

Aceasta este un număr de 9 cifre - PIC (codul de identificare a participantului), număr care va fi folosit ca referință de către Comisie în orice interacțiuni viitoare. Pentru fiecare organizație este necesară o singură înregistrare în sistem.

Citește toată știrea

Noua procedură de depunere a aplicațiilor

6 februarie 2014

Pe noua pagină a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură secțiunea Citizenship sunt prezentate oportunitățile și condițiile de finanțare oferite de viitorul program Europa pentru cetățeni, dacă acesta va fi adoptat în forma propusă (vezi ultima versiune a propunerii pe pagina DG COMM). Având în vedere stadiul prodedurilor de îndeplinit între statele membri și Comisia Europeană, adoptarea noului program Europa pentru cetățeni 2013-2020 este așteptată în perioada imediat următoare.

Citește toată știrea

Programul de lucru anual 2014 pentru programul Europa pentru cetățeni

15 ianuarie 2014

Pe pagina Direcției Generale Comunicare secțiunea Cetățenie este disponibil Programul de lucru anual 2014 pentru programul Europa pentru cetățeni propus spre implementare. Acest program de lucru va intra în vigoare numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • adoptarea Regulamentului Consiliului de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020;
 • adoptarea bugetului Uniunii pentru 2014;
 • opinia favorabilă sau lipsa de obiecții în Comitetul de management al programului.

Programul de lucru 2014 varianta în limba engleză

Programul de lucru 2014 varianta în limba franceză

Rezultatele selecţiei pentru Acţiunea 1 Măsura 1.2 Reţele tematice între oraşele înfrăţite – faza 2 din 2013

6 decembrie 2013
Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a publicat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/selection/selection_action1_12_2013_en.php lista de proiecte selectate pentru Acţiunea 1 Măsura 1.2 Crearea de reţele tematice între oraşele înfrăţite – faza 2 (depuse pentru termenul limită din 2 septembrie 2013).

Au fost selectate spre finanțare 18 proiecte, dar niciunul dintre ele nu este depus din România.

Acţiunea 1 Măsura 1.2 faza 2 2013

În Spatele Cortinei de Fier. Studiu de caz: România – un proiect al Asociației Rost

29 noiembrie 2013

Proiectul „În Spatele Cortinei de Fier. Studiu de caz: România” a fost singurul proiect din România selectat pentru finanțare în anul 2012, la Acțiunea 4 Memoria europeană activă a programului Europa pentru cetățeni. La acest proiect Asociaţia Rost a colaborat cu Centrul de Studii în Istorie Contemporană și cu alte asociaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate.
În perioada 2-5 decembrie 2013, vor avea loc la Bucureşti evenimente de lansare a rezultatelor acestui proiect dedicat studierii impunerii comunismului în țara noastră.

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile pe www.cortinadefier.ro.

Comunicatul de presă

Conferința Comitetului Regiunilor: Cultură, creativitate și rolul regiunilor și orașelor din Europa, 29/30 ianuarie 2014, Bruxelles

28 noiembrie 2013

Având în vedere noile oportunități de finanțare UE pentru perioada 2014-2020, Conferința Comitetului Regiunilor din 29-30 ianuarie 2014 cu privire la rolul regiunilor și orașelor în sprijinirea culturii și a creativității va reuni factori de decizie, experți, minți creative, observatori de tendințe, artiști și reprezentanți ai asociațiilor europene și organizațiilor internaționale, pentru a discuta despre povești de succes din sectoarele culturale și creative și impactul acestora asupra dezvoltării locale. Evenimentul va facilita "rețele creative", cu reprezentanți ai proiectelor selectate de la diferite instituții culturale și creative și cu organizații și rețele, precum și sesiuni de informare cu privire la programul "Europa Creativă".

Concluziile conferinței vor fi discutate în timpul sesiunii plenare a Comitetului Regiunilor din 30 ianuarie 2014 și va contribui la evaluarea pe termen mediu a Strategiei Europa 2020 și la lucrările celui de-al 6-lea Summit european al Regiunilor și Orașelor de la Atena, din 7 și 8 martie 2014.

Mai multe informații, agenda preliminară și formularul de înscriere sunt disponibile pe pagina: www.cor.europa.eu/creativity.

Culture and Creativity Draft Programme

Rezultatele selecţiei pentru Acţiunea 1 Măsura 1.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe – faza a 3-a din 2013

25.11.2013

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a publicat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/selection/selection_action1_11_2013_en.php lista de proiecte selectate pentru Acţiunea 1 Măsura 1.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe – faza a 3-a din 2013 (depuse pentru termenul limită din 2 septembrie 2013).

Printre cele 133 de proiecte selectate se află 13 proiecte depuse de localităţi din România: municipiul Mediaş (SB), municipiul Câmpina (PH), municipiul Alexandria (TR), orașul Sângeorgiu de Pădure (MS), Consiliul Local Mioveni (AG), orașul Luduș (MS), comuna Suseni (HR), comuna Gănești (MS), comuna Acăţari (MS), comuna Ciumani (HR), comuna Voșlăbeni (HR), comuna Bălăușeri (MS), comuna Tarna Mare (SM)

Rezultate Acţiunea 1 Măsura 1.1 - faza 3 2013

Exemple de proiecte finanțate în 2013

14 noiembrie 2013

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa, la secțiunea Rezultate & statistici / Results & statistics, compendii pentru anul 2013 care cuprind date sintetice despre proiectele finanțate la diferitele acțiuni și măsuri ale Programului. Scopul acestor informații este de a oferi inspirație și altor posibili aplicanți pentru a crea noi proiecte în viitor.

 

Cerere de propuneri - Sprijin structural pentru organizațiile de cercetare în domeniul politicii publice europene (grupuri de reflecție) și pentru organizațiile societății civile la nivel european

12 noiembrie 2013

Comisia Europeană, prin Direcția Generală Comunicare, a publicat cererea de propuneri COMM-C2/01/2013 Sprijin structural pentru organizațiile de cercetare în domeniul politicii publice europene (grupuri de reflecție) și pentru organizațiile societății civile la nivel european.

Cererea de propuneri este prima din cadrul viitorului program „Europa pentru cetățeni” (2014-2020) și este o cerere condiționată de adoptarea finală a noului program de către Parlamentul European și de adoptarea bugetului pentru 2014.

Scopul prezentei cereri de propuneri este de a selecta organizații de anvergură europeană care, prin activitățile lor permanente, uzuale și periodice, au o contribuție tangibilă la obiectivele Programului „Europa pentru cetățeni”.
Cererea de propuneri se referă la sprijinul structural acordat, sub formă de subvenții de funcționare, unor organisme care urmăresc un obiectiv de interes general al Uniunii: să sensibilizeze mai mult publicul cu privire la memoria comună europeană (acțiunea 1) sau să încurajeze participarea democratică și civică (acțiunea 2).

Sprijinul se acordă organizațiilor sub forma unor parteneriate-cadru pentru patru ani (2014-2017), în urma prezentei cereri de propuneri.

Citește toată știrea

 

Forumul European Development Days – Bruxelles, 26-27 noiembrie 2013

29.10.2013

Comisia Europeană organizează European Development Days, un forum european anual pentru afaceri internaționale și cooperare pentru dezvoltare. Înscrierile se fac pe pagina http://eudevdays.eu/about/registration, până în data de 1 noiembrie 2013.

Mai multe informații despre acest eveniment sunt disponibile pe pagina http://eudevdays.eu/

Conferința NECE 2013 - The European Union and the Promise of Democracy: What can Citizenship Education and Civil Society contribute?

22 octombrie 2013

NECE (Networking European Citizenship Education) organizează la Haga, în perioada 14-16 noiembrie 2013 conferința cu tema “The European Union and the Promise of Democracy: What can Citizenship Education and Civil Society contribute?”.

Conferința de la Haga va oferi oportunități pentru o dezbatere critică pe patru niveluri:
1. Scenarii și schițe pentru viitorul Uniunii Europene
2. Societatea civilă europeană și "deficitul democratic" al Uniunii Europene
3. Rolul educației pentru cetățenie în contextul crizei europene
4. Abordări practice și proiecte de educație pentru cetățenie

Conferința se va desfășura în limba engleză, nu există taxă de înscriere, dar participanții trebuie să suporte costurile de transport și cazare. Înregistrările se pot face până în 7 noiembrie, pe pagina https://lcem.lab-concepts.de/registration/nece-conference-2013/en.

Detalii despre conferință, program, locul de desfășurare, condiții de participare sunt disponibile pe pagina NECE http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/nece/162062/conference-the-eu-and-the-promise-of-democracy-what-can-citizenship-education-and-cvil-society-contribute.

Programul conferinței

Simpozion despre prevenirea traficului de persoane

14 octombrie 2013

În data de 13 noiembrie 2013 va avea loc la Bruxelles cel de-al 4-lea simpozion anual internațional despre prevenirea traficului de persoane, cu tema Working Towards a Victim-Centred Response. Evenimentul este organizat de Public Policy Exchange și are scopul de a încuraja o mai mare voință politică, de a facilita discuții politice și de a explora soluții pentru nevoile tuturor victimelor traficului de ființe umane.

Detalii despre programul simpozionului, participanți potențiali, formularul de înscriere și alte informații sunt disponibile pe http://book.publicpolicyexchange.co.uk/events/DK13-PPE2.php

Programul simpozionului

Formular de înscriere

 

Cerere de scrisori de interes pentru experţi EACEA

25 septembrie 2013

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2013 / S 179-308003 din 14 septembrie 2013 http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308003-2013:TEXT:RO:HTML (varianta în limba română) a fost publicată Cererea de scrisori de interes EACEA/2013/01 pentru întocmirea unei liste de experţi în vederea furnizării de asistenţă Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură în cadrul gestionării programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei, al audiovizualului, al culturii, al tineretului, al sportului, al voluntarilor UE de ajutor umanitar şi al cetăţeniei sau al oricărui alt program delegat Agenţiei.

Apelul pentru exprimarea interesului este deschis pe toată durata programelor gestionate de Agenție, experții putându-se înregistra în orice moment până la sfârșitul lunii septembrie 2020.

Mai multe informații și documentele anexe ale apelului sunt disponibile pe pagina Agenției Executive la adresa http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/call_experts_2013_en.php.

 

Rezultatele selecţiei pentru Acţiunea 4 - 2013

12.08.2013

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a publicat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/selection/selection_action4_en.php lista de proiecte selectate pentru Acţiunea 4 Memoria europeană activă din 2013 (depuse pentru termenul limită din 3 iunie 2013). Niciun proiect depus de o organizație din România nu a fost selectat.

Rezultate Acţiunea 4 - 2013

 

Rezultatele selecţiei pentru Acţiunea 1 Măsura 1.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe – faza a 2-a din 2013

08.08.2013

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a publicat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/selection/selection_action1_11_2013_en.php lista de proiecte selectate pentru Acţiunea 1 Măsura 1.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe – faza a 2-a din 2013 (depuse pentru termenul limită din 3 iunie 2013).

Printre cele 74 de proiecte selectate se află 7 proiecte depuse de localităţi din România: Municipiul Gheorgheni (HR), Comuna Vărgata (MS), Comuna Cetate (BN), Comuna Volovăţ (SV), Comuna Lazuri (SM), Comuna Remetea Chioarului (MM), Asociația „Dávid Vára Egyesület” – Atid (HR).

Rezultate Acţiunea 1 Măsura 1.1 - faza 2 2013

 

Rezultatele selecţiei din 2013 pentru Acţiunea 1 Măsura 2.2 Măsuri de sprijin

1 august 2013

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a publicat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/selection/selection_action1_22_2013_en.php lista de proiecte selectate pentru Acţiunea 1 Măsura 2.2 Măsuri de sprijin (depuse pentru termenul limită din 3 iunie 2013).

Printre cele 7 de proiecte selectate la această măsură, se regăseşte şi proiectul cu titlul ”ACTive European Citizenship – through cooperation and information” depus de Asociația Mod of Life din Drobeta Turnu Severin.

Acţiunea 1 Măsura 2.2

Sondaj de opinie despre Citizen-E

29 iulie 2013

În urmă cu aproape un an, EACEA a introdus un nou instrument online - Citizen-E - cu scopul de a dezvolta un serviciu online de orientare pe site: omulețul Citizen-E, vorbitor de engleză, franceză sau germană, îi însoțește pe utilizatori și îi ajută să înțeleagă mai bine ce este programul pentru ei, ce informații exacte sunt disponibile și cum să le găsească.

Acum EACEA dorește să evalueze impactul acestei inițiative și a lansat un sondaj de opinie.

Aplicanții care au depus proiecte la program, organizațiile ale căror proiecte au fost selectate, dar și alți posibili participanți la program sunt rugați să completeze un chestionar și să îl trimită la Punctul Europa pentru cetățeni, pe adresa info@europapentrucetateni.eu până în data de 25 august 2013.

Chestionar despre Citizen-E

Raport final privind impactul programului Europa pentru cetățeni

25 iulie 2013

Comisia Europeană, prin Direcția Generală Comunicare, a publicat studiul Measuring the impact of the Europe for Citizens programme (Măsurarea impactului programului Europa pentru cetățeni). Studiul analizează rezultatele și impactul programului.

Detalii pe http://ec.europa.eu/citizenship/news-events/news/11072013_studyefc_en.htm.

Studiul Measuring the impact of the Europe for Citizens programme

O nouă cercetare – Enacting European Citizenship (Aplicarea cetățeniei europene)

25 iulie 2013

Open University din Marea Britanie a condus un proiect de cercetare, finanțat prin FP7, despre aplicarea cetățeniei europene.
Proiectul Enacting European Citizenship (Aplicarea cetățeniei europene) supune atenției concepțiile și ideile dominante din jurul sensului cetățeniei europene și subliniază forme de cetățenie activă care riscă să fie uitate de către instituțiile europene. În Anul european al cetățenilor, ridicarea unor întrebări dificile poate sugera modalități de ieșire din impasuri în procesul de integrare europeană și de construcție a Uniunii Europene.
Cercetarea este extrem de pertinentă în situația europeană actuală și în contextul Anului european al cetățenilor 2013.

Rezultatele complete ale cercetării sunt disponibile pe pagina proiectului www.enacting-citizenship.eu.

Detalii pe http://ec.europa.eu/citizenship/news-events/news/17072013_enactingeuropeancitizenship_de.htm.

Rezumatul proiectului

Rezultatele selecţiei pentru Acţiunea 2 Măsura 3 - Sprijin pentru proiecte iniţiate de organizaţii ale societăţii civile

28 mai 2013

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a publicat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/selection/selection_action2_measure3_2012_en.php lista de proiecte selectate în 2013 pentru Acţiunea 2 Măsura 3 - Sprijin pentru proiecte iniţiate de organizaţii ale societăţii civile (proiecte depuse până la 1 februarie 2013).
Din cele 574 de proiecte depuse au fost selectate spre finanțare 26 (și încă 2 pe lista de rezervă). Din cele 31 de proiecte depuse de organizații din România a fost selectat proiectul depus de Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni cu titlul European Participation Initiatives for Citizens”.

Acţiunea 2 Măsura 3 2013

Reamintim că Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a stabilit noi reguli pentru vizibilitatea proiectelor selectate în 2013 și pentru rapoartele finale ale acestora http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/beneficiaries/2013/index_en.php.

Rezultatele selecţiei pentru Acţiunea 1 Măsura 1.2 Reţele tematice între oraşele înfrăţite – faza 1 din 2013

24 mai 2013

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a publicat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/selection/selection_action1_12_2013_en.php lista de proiecte selectate pentru Acţiunea 1 Măsura 1.2 Crearea de reţele tematice între oraşele înfrăţite – faza 1 (proiecte depuse până la 1 februarie 2013).

Din cele 133 de proiecte depuse au fost selectate spre finanțare 23. Din cele 7 proiecte depuse de organizații din România a fost selectat proiectul Primăriei Odorheiu Secuiesc cu titlul ”Conștientizarea valorilor, drepturilor cetățenilor într-o Europă democratică”.

Acţiunea 1 Măsura 1.2 faza 1 2013

Reamintim că Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a stabilit noi reguli pentru vizibilitatea proiectelor selectate în 2013 și pentru rapoartele finale ale acestora http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/beneficiaries/2013/payement_action1_12_2013_en.php.

Broșura Agenda cetăţenilor UE - Europenii îşi spun cuvântul

13 mai 2013

Comisia Europeană a publicat broșura The EU Citizens’ Agenda - Europeans have their say (Agenda cetăţenilor UE - Europenii îşi spun cuvântul). Documentul analizează opiniile cetățenilor europeni care și-au exprimat punctele de vedere pe parcursul consultării publice despre cetățenia europeană derulate în perioada 9 mai - 27 septembrie 2012 precum şi în dialogurile cu cetăţenii lansate de Comisie în 2012.

Broșura poate fi descărcată în format electronic sau poate fi comandată în format tipărit pe pagina librăriei europene EU Bookshop.

Agenda cetăţenilor UE - Europenii îşi spun cuvântul

The EU Citizens’ Agenda - Europeans have their say

 

Raportul Comisiei Europene din 2013 privind cetățenia UE

13 mai 2013

Comisia Europeană a publicat în 8 mai Raportul din 2013 privind cetățenia UE, care face un bilanț al realizărilor înregistrate după primul raport din 2010 și identifică obstacolele rămase care împiedică cetățenii să beneficieze pe deplin de drepturile lor. În Anul European al Cetățenilor 2013, Raportul privind cetățenia UE este răspunsul Comisiei la numeroasele apeluri lansate de cetățenii UE care și-au făcut cunoscute problemele. Raportul este menit să consolideze drepturile cetățenilor UE și prezintă 12 modalități concrete de a-i ajuta pe cetățenii europeni să-și valorifice mai bine drepturile la nivelul UE, de la căutarea unui loc de muncă în altă țară a UE la asigurarea unei participări întărite la viața democratică a Uniunii. Printre principalele propuneri se numără facilitarea accesului persoanelor la un loc de muncă și la formare într-o altă țară din UE, reducerea birocrației excesive pentru cetățenii UE care trăiesc și călătoresc în UE și eliminarea barierelor în achizițiile transfrontaliere.

Mai multe informații și documente pe pagina http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm.

Raportul din 2013 privind cetățenia UE

 

Rezultatele selecţiei pentru Acţiunea 1 Măsura 1.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe - faza 1 din 2013

8 mai 2013

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/selection/selection_action1_11_2013_en.php lista de proiecte selectate la Acțiunea 1 Măsura 1.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe - faza 1 din 2013 (proiecte depuse până la 1 februarie 2013). Printre cele 146 de proiecte selectate se află 11 proiecte depuse de aplicanţi din România: orașele Baraolt (CV), Borsec (HR) și Sovata (MS), Asociația Comite Ocland (HR) și comunele Cherechiu (BH), Gheorghe Doja (MS), Ghindari (MS), Moldovenești (CJ), Sălățig (SJ), Suseni (HR) și Șimonești (HR).

Rezultate Acţiunea 1 Măsura 1.1 - faza 1 2013  

 

IMPORTANT: Noi reglementări privind raportul final pentru proiecte derulate în 2013, la Acțiunea 1 Măsura 1.1 Întâlniri ale cetățenilor

27 martie 2013

Pentru a primi subvențiile pentru proiecte, toți beneficiarii trebuie să depună la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultura (EACEA) un raport final al proiectului, în termen de 2 luni după încheierea proiectului (întâlnirea cetățenilor).

ATENȚIE: Toți beneficiarii din 2013 (ale căror decizii au fost semnate de EACEA în 2013) sunt obligați să folosească formularul electronic de raport final (E-raport final), care va fi disponibil în timp util pe pagina EACEA, la secțiunea Beneficiaries 2013.

Citeste toata stirea

Organismul național de coordonare pentru 2013 Anul European al Cetățenilor

27.03.2013

Ministrul Culturii a emis Ordinul nr 2149 din 18.03.2013, prin care se desemnează Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii ca organism național de coordonare, însărcinat cu organizarea activităților din cadrul Anului european al Cetățenilor 2013, iar doamna Oana Băluțescu, coordonator al Punctului Europa pentru cetățeni România din cadrul CCCDC, este numită coordonator național în relația cu Comisia Europeană pentru activitățile desfășurate în marja Anului european al Cetățenilor 2013.

Sesiune de informare la Târgu-Jiu

20.03.2013

La iniţiativa Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj, Punctul Europa pentru cetăţeni România va organiza la Târgu-Jiu o sesiune de informare despre programul Europa pentru cetăţeni al Uniunii Europene.

Evenimentul va avea loc în data de 26 martie 2013, începând cu orele 10.00, la Sala Maură a Palatului Administrativ din Târgu-Jiu.

Cei interesați se pot adresa doamnei Lorena Vîlceanu la adresa de e-mail lorena.vilceanu@prefecturagorj.ro.

Competiția Capitala Europeană a Voluntariatului

14 februarie 2013

Centrul European de Voluntariat (European Volunteer Centre CEV) lansează Capitala Europeană a Voluntariatului (European Volunteering Capital), o competiție care își propune să promoveze și să dezvolte voluntariatul la nivel local prin recunoașterea localităților care sprijină și consolidează parteneriatul cu organizațiile de voluntariat și voluntarii ce implică organizațiile în comunitate și implementează recomandările din Carta albă a voluntariatului în Europa (Policy Agenda on Volunteering in Europe P.A.V.E).

Municipalități de orice dimensiune își vor putea depune candidatura între 1 martie și 1 octombrie 2013. Municipalitățile candidate vor fi prezentate în cadrul conferinței CEV de la Sarajevo, iar decizia juriului va fi anunțată în data de 5 decembrie, de Ziua Internațională a Voluntariatului.

Detalii pe pagina CEV http://www.cev.be/european-volunteering-capital-competition-launch/.

Comisia Europeană lansează Anul european al cetățenilor 2013

09.01.2013

Comisia Europeană lansează Anul european al cetățenilor, un an care este dedicat cetățenilor și drepturilor lor. Acest An european 2013 coincide cu un moment de răscruce al procesului de integrare europeană: marchează 20 de ani de la introducerea cetățeniei europene prin Tratatul de la Maastricht din 1993 și precede anul 2014 în care se vor desfășura alegeri pentru Parlamentul European.

În 10 ianuarie 2013, președintele Comisiei, José Manuel Barroso, vicepreședintele Comisiei, Viviane Reding, șefului guvernului irlandez, Enda Kenny, și ministrului irlandez al afacerilor europene, Lucinda Creighton, vor lansa la Dublin Anul 2013 – Anul european al cetățenilor. Cu această ocazie, peste 200 de locuitori ai Dublinului vor participa la o dezbatere deschisă cu liderii Europei cu privire la viitorul Uniunii Europene, la care vor fi prezenți, de asemenea, viceprim-ministrul irlandez, Eamon Gilmore, și deputați europeni din regiune.

Comunicatul de presă din 1 ianuarie 2013 este disponibil pe pagina http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-2_ro.htm

 

Rezultatele consultării publice privind drepturile cetățenilor

09.01.2013

Pentru a pregăti terenul pentru Anul european, Comisia Europeană a organizat, în perioada 9 mai – 9 septembrie 2012, o amplă consultare publică în cadrul căreia cetățenii au fost întrebați despre problemele cu care s-au confruntat în exercitarea drepturilor lor de cetățeni ai UE (a se vedea IP/12/461). Respondenții au indicat că sunt foarte atașați de drepturile lor de cetățeni ai UE, în special de dreptul la libera circulație și de drepturile politice. Ei au precizat că și-ar dori crearea unui adevărat spațiu european în care să poată să locuiască, să lucreze, să se deplaseze, să studieze și să facă cumpărături fără să se confrunte cu formalități administrative împovărătoare sau cu acte de discriminare. Respondenții au subliniat însă că mai sunt de parcurs unele etape până la acest stadiu. Ei au atras atenția asupra diverselor probleme existente, în special cele legate de respectarea drepturilor UE la nivel local, chestiuni pe care Comisia le va aborda în următorul raport privind cetățenia, prevăzut să fie publicat în cursul anului 2013.

Rezultatele consultării sunt disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

 

Vezi toate ştirile